مبانی و سیر تاریخی عرفان ایرانی

بخش هایی از فصل سرچشمه های عرفان ایران:
«… برای پژوهنده، بسیار دشوار خواهد بود که «تصوف اسلامی» را بکاود و گستره ی گسترده ی ایرانی آن را نبیند و از نظر دور بدارد! بی گمان در گذر روزگاران تاثیر و تاثّرِ هماره، پیوسته و دو سویه ی تصوف ایرانی و اسلامی آشکار است! این تاثیر و تاثّرِ دو سویه، در دوره ی پیدایش و شکوفایی «تصوف» و نیز در دوره ی افول و انحطاط آن هویداست! آنچه بر این تاثیر و تاثّر افزود، زبان پارسی بود که در گستره ی گسترده ای از جهان اسلام گسترش یافت … اسلام که در ایران حضور یافت، چنان نبود که به کشوری عاری از فکر و فرهنگ و تمدن پا گذاشته باشد! عرفانِ مشایخِ ایران آکنده از میراث همین فکر و فرهنگ و تمدن بود! چرا که میراث هیچ ملتی از ملل به مجرد اشغال سرزمین یا در آمدن به آیینی نوین از میان نمی رود، بلکه چون آتشی زیر خاکستر می ماند و با وزش نخستین نسیم، همگام با اندیشه های نوین شعله ور می گردد! این حقیقتی است غیر قابل انکار!…»

عرفان ایرانی
نویسندهابراهیم الدسوقی شتا
مترجمدکتر محمودرضا افتخارزاده
اندازهرقعی
تعداد صفحات110
شروع گفتگو
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام، وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟