نور العلوم

نور العلوم؛ مکاشفات و شطحیات عارف ایرانی شیخ ابوالحسن خرقانی در گفتار پژوهنده در معرفی حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی آمده است:«… تلاشِ مذبوحانه ی اربابِ قدرت و سیاست! خَرَقانی در گریز از پلیدی قدرت و پَلَشتی سیاست توصیه می کرد…
شروع گفتگو
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام، وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟