نور العلوم؛ مکاشفات و شطحیات عارف ایرانی شیخ ابوالحسن خرقانی

در گفتار پژوهنده در معرفی حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی آمده است:
«… تلاشِ مذبوحانه ی اربابِ قدرت و سیاست! خَرَقانی در گریز از پلیدی قدرت و پَلَشتی سیاست توصیه می کرد که گر «هزار فرسنگ بِشوی تا از سُلطانیان کسی را نبینی،آن روز سودی نیک کرده باشی! ». با این همه در شرح حال شیخ آمده است که گویا«سبکتگینِ غزنوی» به قصد دیدار او تا خرقان تاخته و میان او و شیخ گفتگویی در گرفته و سرانجام شیخ این ترکِ غلامباره ی خونخوار را دعا فرموده و در کشتارِ سومنات با ظهور کرامتی او را یاری نموده! بدیهی است که اربابِ غدّارِ قدرت، هماره برای کسبِ مشروعیت و وجاهت در تلاش اند تا خود را به مظاهرِ عزّت و عظمتِ روحی و معنوی نزدیک سازند! اگر توفیق یافتند،دستگاهِ تبلیغاتی شان هر چه بخواهند از این توفیق می نویسند و هیاهو می کنند و موّرخانِ درباری کاه را کوه می سازند! داستان دیدار فرضی این ترکِ فاسق و فاجرِ غلامباره ی خونخوار، همین گونه است! به این نشان که این داستان در همه ی منابع تاریخی و ادبیات عرفانی راه یافته و پیداست که متنی فرمایشی تهیه شده و همه ی مورخانِ دولتی آن را در تاریخ حاکم آورده اند!…»

نویسندهعلی ابن احمد ابوالحسن خرقانی
مترجمدکتر محمودرضا افتخارزاده
اندازهرقعی
تعداد صفحات232
شروع گفتگو
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام، وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟