ترجمه قرآن کریم

ترجمه سوره فاتحه:

به نام خداوند بخشاینده مهربان

  • ستایش خدای پروردگار جهانیان را!
  • آن بخشاینده مهربان را!
  • فرمانروای روز کیفر و پاداش را!
  • خدایا! تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم!
  • ما را به راه راست رهنمون باش!
  • راه کسانی که برایشان نعمت ارزانی داشتی که نه مغضوب‌اند و نه گمراه!
Qoran
پژوهش و نگارشدکتر محمودرضا افتخارزاده
اندازهوزیری
تعداد صفحات1375
شروع گفتگو
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام، وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟