ایران در روزگار اموی

در مقدمه مترجم آمده است: 

«… افزون بر گزارش‏هاى بى‏شمارِ تاريخِ فرمايشى، چگونگى تاخت و تازِ تازيان به‏ ويژه امويان در ايران، در سده ی كنونى پژوهش‏ها و نوشته‏ هاى دانشگاهى بسيارى را ويژه ی خود ساخته است. پژوهشِ پيش‏رو پيرامونِ اين رويداد، بی پيشينه و بی مانند است چرا كه پژوهنده و نويسنده ی آن، خود تازى است و در گستره ی پژوهش، دست از نژادگرايى كشيده و پرده از چهره ی تاريخِ فرمايشى برداشته و گزارشى روشن از چگونگى يورش و كردار تازيان در ايران و همدستى و همكارى بزرگان و دهگانانِ ساسانى با تازيان در كار چپاول داده است! در این پژوهشِ آکادمیکِ شگفت انگیز، خواننده در خواهد یافت که بر «ایران و ایرانی» چه رفته است! و خواهد دید که توده های پُوده خود هماره دراین ستم پذیری تاریخی دست داشته و دارند! چراکه همبستگی میهنی را گُسسته ،خموشی گزیده، تماشاچی و سیاهی لشکر دشمن اند! ويژگى و تازگى اين پژوهشِ دانشگاهى(=پایان نامه ی دکترای تاریخ) مرا بر آن داشت كه برگردان پارسى آن را به انجام رسانم !  …»

ایران در روزگار اموی
نویسندهعبدالله مهدی الخطیب
مترجمدکتر محمودرضا افتخارزاده
اندازهرقعی
تعداد صفحات188
شروع گفتگو
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام، وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟