اسلام و ایران

«… چرا ایرانیان از تازیان شکست خوردند و چرا و چگونه مردم ایران اسلام را پذیرفتند … پرسندگان این پرسش ها نشان داده اند که خود نمی دانند و پاسخی ندارندو به دلیل همین نادانی شعار می دهند که اسلام با فرهنگ و ملیت ایرانی در تضاد است و یا اسلام در هویت ملی و فرهنگ ایرانی جایی ندارد … مساله دیگر که آن نیز ریشه در تاریخ ایران و پیشینه در سده معاصر به ویژه دهه چهلو از آن پس در این دو دهه اخیر دارد ناخرسندی روشن فکران لائیک، ناسیونالیست و باستان گرای ایرانی، از فضای آیینی و واقعیت سیاسی اجتماعی ایران معاصر است که جاهلانه کوشیده و می کوشند تا این فضای آیینی و پیشوایی شهریاری خالص ایرانی را فرآیند آیین و فرهنگ سامی نشان دهند و آن را دستاویزی در ستیز با اسلام نمایند. به ویژه که صحنه را خالی و فضا را سرشار از سکوت و آب را گل آلود دیده اند… کتاب حاضر می کوشد تا ضمن پاسخ به پرسش های مربوطه، حقیقت مظلوم و مکتوم و مخدوش را از زندان اتهام تاریخ و تجربه و واقعیت تبرئه کند و نشان دهد که چگونه اسلام نه تنها بخشی بلکه سازنده هویت و فرهنگ ملی ایران است و موضوع مورد اعتراض و انتقاد روشن فکران ایرانی عناصر خالص ایرانی است و نه سامی و اسلامی چراکه این خلق و خوی متصلب ایرانی است که با تجلیات متعالی روح و روان ایرانی ناسازگار است. بنابراین ستیز روشنفکران لائیک و ناسیونالیست ایرانی با اسلام از روی نادانی است…»

برای مطالعه آخرین نقدها و  نظرات دکتر افتخارزاده، به سایت رسمی و وبلاگ ایشان مراجعه نمایید. 

Islam and Iran
نگارشدکتر محمودرضا افتخارزاده
اندازهوزیری
تعداد صفحات272
شروع گفتگو
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام، وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟