از اوج تا عروج؛ بای زید بسطامی

درپیش گفتار نویسنده آمده:
«بایزید بسطامی گم شده ی معنویت انسانی است؛ معنویت نابی که وصف ناپذیر است، نیامدنی و دست نیافتنی است! واقعیتی سخت ساده، خالص، صادق، صمیمی و آنچنان سبکبال، که پیرایه های مریدان، پیروان، رهروان و ارادتمندان، در گذر سده ها اُسطوره اش ساخته است! شیخُ المشایخ حضرت «جُنید نهاوندی» ( 298 مه) که معاصر بایزید و شارحِ شطحیاتِ اوست، در شرحِ بایزید بسطامی گم شده ی معنویت انسانی است؛ معنویت نابی که وصف ناپذیر است، نیامدنی و دست نیافتنی است! واقعیتی سخت ساده، خالص، صادق، صمیمی و آنچنان سبکبال، که پیرایه های مریدان، پیروان، رهروان و ارادتمندان، در گذر سده ها اُسطوره اش ساخته است! شیخُ المشایخ حضرت «جُنید نهاوندی» ( 298 مه) که معاصر بایزید و شارحِ شطحیاتِ اوست …»

از اوج تا عروج
نویسندهدکتر محمودرضا افتخارزاده
اندازهرقعی
تعداد صفحات214
شروع گفتگو
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام، وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟