ترجمه قرآن کریم

ترجمه قرآن کریم ترجمه سوره فاتحه: به نام خداوند بخشاینده مهربان ستایش خدای پروردگار جهانیان را! آن بخشاینده مهربان را! فرمانروای روز کیفر و پاداش را! خدایا! تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم! ما را به…
شروع گفتگو
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام، وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟