مباهله در مدینه

در یادداشت بسیار کوتاه مترجم آمده است
«… مبــاهـلـه (= La Mubahala) پژوهش زنده یاد پرفسور لویی ماسینیون (=Louis Massignon) خاورشناس نامدار فرانسوی (1883-1962م) در سال 1369 خورشیدی به پارسی گزارده شد و با نوشتاری بسیار بلند ازگزارنده به جای «پیش گفتار»در سال 1378خورشیدی به چاپ رسید که از سوی اندیشمندان و دانشوران ارجمند سخت به چالش کشیده شد. بی گمان آن نوشتار با بینش و نگرش روزگاری نوشته شده بود که نویسنده سال هاست از آن بینش و نگرش گذشته ، بیزاری جسته و پوزش خواسته است. از این روی هرچند که آن بهین گزینی ها ارزشمند بود و می سزد تا پیوست شود شاید که خواننده را به کار آید، لیک اندیشیدم که بسا او را شکیبایی نباشد! اینک در این چاپ، آن نوشتار برداشته شدو تنها به ویرایش درون مایه بسنده می شود و به خواننده پیشکش می گردد! امید که سودمند باشد …»

مباهله در مدینه
نویسندهلویی ماسینیون
مترجمدکتر محمودرضا افتخارزاده
اندازهرقعی
تعداد صفحات58
شروع گفتگو
1
به کمک نیاز دارید؟
سلام، وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟