اقتصاد بالینی و عدالت اجتماعی

نویسنده: جفری ساکس

مترجم: ثوره افتخارزاده

تعداد صفحات : 96 صفحه

قطع: رقعی

قیمت: 10,000 تومان

در این کتاب می خوانیم:

  • معرفی مفهوم اقتصاد بالینی
  • نقش جغرافیا در توسعه کشورها
  • نقش فرهنگ در توسعه کشورها
  • نقش سیاست در توسعه کشورها
  • عدالت اجتماعی؛ اهداف و موانع
  • اخلاق، ثروت، فقر، نابرابری
  • معرفی بیانیه ها، معاهدات و اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد
  • جوامع مجزا چه جوامعی هستند؟
  • نیروهای گسترش نابرابری در جهان کدامند؟
  • نقش نابرابری جنسیتی در توسعه جوامع

برای تهیه این کتاب، با ما مکاتبه نمایید.